Για online ή τηλεφωνικές παραγγελίες επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία:

Hadassa
Mladost 4, Sofia, Bulgaria
+35989 7 80 88 60, hadassa@mywedding.center
www.hadassa.co.uk

Brideline 2020